Hôm nay :

Hotline: 0944 055 682

-->


[giaban]70.000đ/kg[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]Gói được đóng gói cẩn thận[/tomtat] [kythuat]Trọng Lượng 100gr[/kythuat] [mota]Gói được đóng gói bao bì cẩn thận[/mota]

BACK TO TOP